KABLO BAŞLIKLARI

TDC/S serisi bimetal yeraltı kablo pabuçlarımız, tek parça, yüksek kaliteli ve % 99,5 saflığında alüminyumdan üretilmiş olup 15 mikrometre kalınlığında özel bir malzemeyle kaplanmıştır.
Bu özel kaplama, nem ve alüminyumun bakıra teması sonucu oluşabilecek korozyona karşı koruma sağlar.
Bu ürün özellikle derin baskı ve sıkıştırma yapabilen bir SKP sıkıştırma pensesi ile birlikte kullanılmalıdır.
CEI-IEC 61238-1 standartları doğrultusunda üretilen ve gerek mekanik gerekse de elektrik testlerinden başarıyla geçen bu ürün yoğun olarak kısa devreye maruz kalabilecek elektrik dağıtım ve elektrik şebekeleri için özel olarak dizayn edilmiştir.
30 kV (Um=36 kV’a kadar) güç kabloları için sıkıştırmalı ek malzemelerinin testinin yapıldığı CEI-IEC 61238-1 standartında :
1) Elektriksel Test
6 farklı ürün numune alınarak 120 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca saniyede 1000 kez elektriksel yaşlandırmaya tabi tutulur. Her 25 yaşlandırmadan sonra;

  1. a) Ürünün dayanımının sabit kalıp kalmadığı
    b) Ek malzemesinin sıcaklığının kabloyla aynı ya da kablo sıcaklığından düşük olduğu
    c) Kısa devreye maruz kalmasına rağmen a. ve b. maddelerindeki hususları sağlamaya devam edip etmediği

Elektriksel olarak kontrol edilir.
Ölçüm noktaları
2) Mekanik Test
Aşağıdaki diyagramda gösterildiği şekilde 40 kez çekme testine tabi tutulan ürünün mekanik dayanımının standartalara uygunluğu kontrol edilir.
Uluslarası akredite Labein-Tecnalia’nın İspanya‘daki test laboratuvarlarında IEC-61238-1 : 2003 standartları doğrultusunda 2009 yılında test edilen alçak ve orta gerilim TDC/S bimetal ek malzemeleri bu testlerden başarıyla geçmiştir.
Bu testin yanısıra İspanya ve dünyanın sayılı elektrik dağıtım firmalarından Endesa firması sözkonusu ürünü kendi laboratuvarında 2004 yılında UNE-21,021, CEI 1238-1 ve GE NNZ014 testlerine tabi tutmuş ve ürün bu testlerden de başarıyla geçmiştir.
Ürün aynı zamanda üretici Sofamel firmasının kendi laboratuvarında 2001 yılında yapmış olduğu CEI-IEC 1238-1 ve UNE 21021 testlerinden de başarıyla geçmiştir.
Son olarak ise firma 2008 yılında AENOR tarafından bimetal ürünlerini dizayn ve üretimi konusunda kalite belgesi ile yetkilendirilmiştir.

ALÜMİNYUM GÖVDEYE BAKIR PARÇANIN KAYNAK YAPILARAK ÜRETİLMESİ TEKNOLOJİSİNDEN NİYE VAZGEÇİLDİ ?
2001 yılında İspanya ve Güney Amerika’nın en büyük elektrik dağıtım firması Endesa, Sofamel firmasından alüminyum gövdeye bakır bir parçanın kaynak yapılarak üretilen ek malzemelerini farklı üreticilerden temin etmesine rağmen ürünle ilgili sıkıntılar yaşadığını belirtti.
Bakır ve alüminyum kablo başlığı sektörünün lider firmalarından biri olan Sofamel firması, tecrübesi, bilgi birikimi ve bünyesindeki laboratuvarı bulunmasının avantajını kullanarak yeni teknolojiyle farklı bir ürün geliştirdi.
Öncelikle eski teknolojiyle bir çok firmanın üretmiş olduğu farklı ürünler incelendi. Yapılan testlerde, kaynakla iki metalin birleştirilmesiyle üretilen diğer tüm firmaların ürünlerinin zorlu testlerin bazılarında özellikle kaynağın yapıldığı kısımda sorun yaşadığı görüldü. Bu sorunun yaşanmasında sebep üretici firma ya da şebeke ana etken değil, esas etken iki metalin birleştirilmesiydi.
Sofamel firması geliştirdiği teknolojiyle alüminyumdan üretmiş olduğu ek malzemeleri özel bir yüzeyle kapladı. Böylece yaparak bimetal karakteristik kazandırarak soruna çözüm buldu.

Diğer skp ve bağantı parçaları detay için tıklayın ...